EFRROW « uchlopa.com

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. Zakup urządzeń rekreacyjnych i wyposażeniu na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego U Chłopa w Chmielnie.

 

Cel projektu: Wprowadzenie nowych usług poprzez zakup urządzeń rekreacyjnych w gospodarstwie agroturystycznym U Chłopa Chmielnie w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
Przewidywane efekty: Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020